షుగరు వ్యాధికి మరియు గుండె జబ్బుకి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది.
షుగరు వ్యాధి ఉన్నవారిలో 65 శాతం మంది చావుకి కారణం గుండె జబ్బు మరియు 30 నుంచి 40 శాతం గుండె మరియు ధమని సంబంధ జబ్బులకు కారణం షుగరు వ్యాధి.

షుగరు వ్యాధి గుండె జబ్బుని కలగజేయు విధానము

షుగరు వ్యాధి వున్న వారిలో దాదాపు 60 శాతం మందికి అధిక రక్తపోటు, దాదాపు అందరిలో అధిక కొలెస్ట్రాల్, చాలా మందిలో స్థూలకాయం వంటి ఇతర గుండె మరియు ఇతర ధమన సంబంధ వ్యాధుల ప్రమాద కారకాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలకలసి ఉండడం వల్ల వీరిలో అధికంగా గుండె జబ్బు వస్తుంది.

షుగరు వ్యాధి దానంతట అదే కూడా ఎన్నో ప్రక్రియల ద్వారా రక్త నాళాలను, నరాలను దెబ్బతీసి దాని ద్వారా అధికంగా గుండె జబ్బు మరియు ఇతర ధమన సంబంధ వ్యాధులను కలుగజేస్తుంది.

గుండె జబ్బుపై షుగరు వ్యాధి యొక్క ప్రభావము

కొన్ని ఇతర సమస్యలు

పై సూచనలను పాటించడం ద్వారా షుగరు వ్యాధి ఉన్నవారు వారి సమస్యలను చాలా వరకు నివారించుకోవచ్చు

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *