పొగ త్రాగడం వల్ల వచ్చు ఆరోగ్య సమస్యలు :

పొగాకు నమలడం యొక్క కొన్ని వాస్తవాలు :

నమిలే పొగాకులో 3000 రసాయనాలు, 28 క్యాన్సరు కారక పదార్థాలు ఉంటాయి. రోజుకి 8-10 సార్లు పొగాకు నమలడం వల్ల 30 నుండి 40 సిగిరెట్లు త్రాగితే వచ్చేంత నికోటిన్ మన శరీరంలోకి వస్తుంది. పొగాకు నమలడం వల్ల నోరు, గొంతు, స్వర పేటిక, అన్నవాహిక సంబంధ క్యాన్సర్లు అధికంగా వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు మరియు ఇతర గుండె మరియు ధమన సంబంధ సమస్యలు అధికంగా వస్తాయి.

పొగత్రాగుట మానడం వల్ల కలుగు ఉపయోగాలు:

పొగత్రాగుట మానిన వెంటనే శరీరము దాని మరమ్మత్తులు మొదలు పెడుతుంది, అలా ఆరోగ్యంలో ఉపయోగకర
మార్పులు వెంటనే మొదలై ఎన్నో ఏళ్లు కొనసాగుతాయి.

పొగత్రాగుట మానుటకు చేయగల ప్రయత్నాలు:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *